Napisz do nas
Dziękuję za wiadomość.
Wystąpił błąd, spróbuj ponownie.
W trosce
o klienta

Kancelaria Adwokacka
Gdańsk

Kancelaria Adwokacka adwokat Lidii Ignatowskiej oferuje kompleksową pomoc prawną dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców i osób fizycznych.
Założeniem Kancelarii jest świadczenie usług prawnych z zachowaniem najwyższych standardów zawodowej staranności, wiedzy i etyki. Troska i dbałość o Klienta są naszym priorytetem.
Działamy z pełnym zaangażowaniem, wnikliwie analizując każdy aspekt sprawy. Trafiają do nas przypadki o charakterze precedensowym i zawsze udaje nam się znaleźć nietypowe skuteczne rozwiązania dla naszych Klientów. 
W celu zapewnienia kompleksowej pomocy prawnej Kancelaria skupia grono ekspertów oraz współpracuje z doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami, kancelariami notarialnymi oraz kancelariami adwokackimi w Łodzi, Warszawie, Krakowie i Poznaniu.
Kancelaria współpracuje na stałe z amerykańską kancelarią adwokacką – LAW OFFICES OF MICHAEL G. BRUCKI (LINDEN, NEW JORK, UNITED STATES).
Współpracujemy również z kancelariami adwokackimi z Wielkiej Brytanii (Londyn) i z Niemiec (Bonn, Essen).
Kancelaria świadczy pomoc prawną na terenie całego kraju.

Klienci indywidualni
Zobacz

Oferta Kancelarii skierowana do Klientów Indywidualnych obejmuje między innymi:

Prawo Cywilne

 • udzielanie porad prawnych
 • ‍sporządzanie i opiniowanie umów
 • ‍reprezentację przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych
 • ‍sądową windykację wierzytelności krajowych i zagranicznych
 • ‍sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • ‍postępowanie egzekucyjne
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • ‍sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • sprawy z zakresu praw autorskich i praw pokrewnych

Prawo Spadkowe

 • ‍sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • ‍sprawy o zachowek
 • dział spadku

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • sprawy o rozwód
 • ‍sprawy o separację
 • ‍sprawy o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa
 • ‍sprawy o unieważnienie małżeństwa
 • ‍podział majątku wspólnego małżonków
 • ‍sprawy o alimenty
 • ‍ustalenie ojcostwa
 • ‍zaprzeczenie ojcostwa
 • ‍sprawy związane ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej
 • ‍przysposobienie
 • ‍ustalenie kontaktów z dzieckiem

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego

 • ‍reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • ‍reprezentowanie przed sądami administracyjnymi
 • skargi i zażalenia na decyzje administracyjne‍
Zamknij
Klienci biznesowi
Zobacz

Oferta Kancelarii skierowana jest do polskich i zagranicznych przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego, a także indywidualnych osób prowadzących działalność gospodarczą i innych podmiotów gospodarczych.

Kancelaria świadczy zarówno doraźną pomoc prawną, jak i w formie stałej kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.

Oferta obejmuje między innymi:

 • udzielanie porad prawnych
 • ‍obsługę prawną bieżącej działalności gospodarczej
 • ‍sporządzanie opinii prawnych
 • ‍sporządzanie oraz opiniowanie umów
 • ‍prowadzenie negocjacji
 • ‍polubowne załatwianie sporów
 • ‍reprezentowanie przed sądami w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych
 • ‍reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • ‍windykację wierzytelności krajowych i zagranicznych
 • ‍postępowanie egzekucyjne
 • ‍zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • ‍przygotowywanie umów spółek
 • ‍rejestrację spółek i zgłaszanie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego 
 • ‍tworzenie, łączenie, przekształcanie i likwidacja spółek
 • ‍tworzenie oddziałów i przedstawicielstw 
Zamknij
sprawy międzynarodowe
Zobacz

Dzięki stałej współpracy z kancelarią adwokacką – LAW OFFICES OF MICHAEL G. BRUCKI (LINDEN, NEW JORK, UNITED STATES) zapewniamy pomoc prawną amerykańskim i polskim przedsiębiorcom działającym na rynkach polskim i amerykańskim.

Zapewniamy amerykańskim i polskim osobom fizycznym kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw imigracyjnych i deportacyjnych. Prowadzimy m. in. sprawy gospodarcze, cywilne, rodzinne, majątkowe, spadkowe i karne.

Sprawy międzynarodowe

Współpracujemy również z kancelariami adwokackimi z Wielkiej Brytanii (Londyn) i z Niemiec (Bonn, Essen), szczególnie w sprawach dotyczących ekstradycji oraz stałej obsługi prawnej zagranicznych przedsiębiorców, poszukujących doradztwa prawnego w Polsce, a także polskich przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Unii Europejskiej.

Zamknij
Zamknij

Oferta Kancelarii skierowana do Klientów Indywidualnych obejmuje między innymi:

Prawo Cywilne

 • udzielanie porad prawnych
 • ‍sporządzanie i opiniowanie umów
 • ‍reprezentację przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych
 • ‍sądową windykację wierzytelności krajowych i zagranicznych
 • ‍sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • ‍postępowanie egzekucyjne
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • ‍sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • sprawy z zakresu praw autorskich i praw pokrewnych

Prawo Spadkowe

 • ‍sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • ‍sprawy o zachowek
 • dział spadku

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • sprawy o rozwód
 • ‍sprawy o separację
 • ‍sprawy o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa
 • ‍sprawy o unieważnienie małżeństwa
 • ‍podział majątku wspólnego małżonków
 • ‍sprawy o alimenty
 • ‍ustalenie ojcostwa
 • ‍zaprzeczenie ojcostwa
 • ‍sprawy związane ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej
 • ‍przysposobienie
 • ‍ustalenie kontaktów z dzieckiem

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego

 • ‍reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • ‍reprezentowanie przed sądami administracyjnymi
 • skargi i zażalenia na decyzje administracyjne‍

Oferta Kancelarii skierowana jest do polskich i zagranicznych przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego, a także indywidualnych osób prowadzących działalność gospodarczą i innych podmiotów gospodarczych.

Kancelaria świadczy zarówno doraźną pomoc prawną, jak i w formie stałej kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.

Oferta obejmuje między innymi:

 • udzielanie porad prawnych
 • ‍obsługę prawną bieżącej działalności gospodarczej
 • ‍sporządzanie opinii prawnych
 • ‍sporządzanie oraz opiniowanie umów
 • ‍prowadzenie negocjacji
 • ‍polubowne załatwianie sporów
 • ‍reprezentowanie przed sądami w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych
 • ‍reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • ‍windykację wierzytelności krajowych i zagranicznych
 • ‍postępowanie egzekucyjne
 • ‍zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • ‍przygotowywanie umów spółek
 • ‍rejestrację spółek i zgłaszanie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego 
 • ‍tworzenie, łączenie, przekształcanie i likwidacja spółek
 • ‍tworzenie oddziałów i przedstawicielstw 

Dzięki stałej współpracy z kancelarią adwokacką – LAW OFFICES OF MICHAEL G. BRUCKI (LINDEN, NEW JORK, UNITED STATES) zapewniamy pomoc prawną amerykańskim i polskim przedsiębiorcom działającym na rynkach polskim i amerykańskim.

Zapewniamy amerykańskim i polskim osobom fizycznym kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw imigracyjnych i deportacyjnych. Prowadzimy m. in. sprawy gospodarcze, cywilne, rodzinne, majątkowe, spadkowe i karne.

Sprawy międzynarodowe

Współpracujemy również z kancelariami adwokackimi z Wielkiej Brytanii (Londyn) i z Niemiec (Bonn, Essen), szczególnie w sprawach dotyczących ekstradycji oraz stałej obsługi prawnej zagranicznych przedsiębiorców, poszukujących doradztwa prawnego w Polsce, a także polskich przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Unii Europejskiej.

Zobacz
Klienci indywidualni
Zobacz
Klienci biznesowi
Zobacz
sprawy międzynarodowe
Jak działamy
Klienci

Klientami Kancelarii są polscy i zagraniczni przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne. Dzięki licznej grupie ekspertów oferujemy obsługę prawną w języku angielskim, włoskim, rosyjskim i niemieckim.

Doświadczenie

Adwokat Lidia Ignatowska oraz członkowie zespołu posiadają bogate doświadczenie z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego, prawa cywilnego, karnego i rodzinnego. Kilkunastoletnie doświadczenie pozwala oferować usługi na najwyższym poziomie.

Poufność

Adwokata obowiązuje tajemnica zawodowa wynikająca z przepisów Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze oraz Zasad Etyki Adwokackiej.

Adwokat jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

Honorarium

Możliwe jest ustalenie honorarium w formie ryczałtowej, według stawek godzinowych oraz w formie budżetu. Honorarium nie obejmuje opłat sądowych i skarbowych, a także kosztów dodatkowych np. kosztów podróży.

HONORARIUM RYCZAŁTOWE
Określane jest z góry dla danej sprawy w zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania oraz szacowanego nakładu czasu pracy.
 
HONORARIUM WEDŁUG STAWEK GODZINOWYCH
Możliwe jest ustalenie honorarium na podstawie ustalonych stawek godzinowych w oparciu o nakład czasu pracy.

SUCCESS FEE
W każdym przypadku możliwe jest ustalenie dodatkowego honorarium jako premii za sukces bądź jako ustalonej kwoty bądź obliczanej jako ustalony procent od wartości przedmiotu sprawy.

HONORARIUM BUDŻETOWE
Możliwe jest ustalenie wspólnie z Klientem w zależności od potrzeb honorarium w formie nieprzekraczalnego budżetu dla danego projektu.

Pomoc prawna

Prawo handlowe
 1. obsługa prawna bieżącej działalności gospodarczej
 2. sporządzanie opinii prawnych
 3. sporządzanie oraz opiniowanie umów
 4. prowadzenie negocjacji
 5. polubowne załatwianie sporów
 6. reprezentowanie przed sądami w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych
 7. reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej
 8. windykacja wierzytelności krajowych i zagranicznych
 9. postępowanie egzekucyjne
 10. zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 11. przygotowywanie umów spółek
 12. rejestracja spółek i zgłaszanie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego
 13. tworzenie, łączenie, przekształcanie i likwidacja spółek
 14. tworzenie oddziałów i przedstawicielstw
INWESTYCJE

Oferta kancelarii skierowana jest do Klientów planujących i realizujących inwestycje budowlane czy produkcyjne i obejmuje między innymi:

 1. audyt prawny – legal due diligence
 2. audyt finansowy – financial due diligence
 3. prowadzenie negocjacji
 4. bieżącą pomoc prawną przy realizacji inwestycji
 5. opiniowanie i sporządzanie umów z wykonawcami i podwykonawcami
 6. uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń i koncesji
 7. reprezentowanie przed sądami powszechnymi, właściwymi urzędami oraz sądami administracyjnymi
 8. polubowne załatwianie sporów
 9. umowy deweloperskie
NIERUCHOMOŚCI
 1. badanie i ocena stanu prawnego nieruchomości
 2. regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 3. doradztwo i asystowanie przy obrocie nieruchomościami ze skomplikowanym stanem prawnym doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami
 4. prawo budowlane
 5. sprawy o zasiedzenie
 6. sprawy o zniesienie współwłasności i podział nieruchomości
 7. sprawy o naruszenie posiadania
 8. postępowanie wieczystoksięgowe
PRAWO CYWILNE
 1. sporządzanie i opiniowanie umów
 2. reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych
 3. sądową windykację wierzytelności krajowych i zagranicznych
 4. sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 5. postępowanie egzekucyjne
 6. sprawy o ochronę dóbr osobistych
 7. sprawy o ubezwłasnowolnienie
 8. sprawy z zakresu prawa rzeczowego
PRAWO KARNE I EKSTRADYCJA

Oferta Kancelarii skierowana jest do osób fizycznych i prawnych i obejmuje między innymi:

 1. udzielanie porad prawnych
 2. obronę w procesach karnych i karno-skarbowych
 3. reprezentację pokrzywdzonego przed organami ścigania i sądem karnym
 4. udział w postępowaniu przygotowawczym
 5. sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
 6. sprawy o ekstradycję (Europejski Nakaz Aresztowania)
PRAWO SPADKOWE
 1. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 2. przyjęcie i odrzucenie spadku
 3. zrzeczenie się spadku sprawy o zachowek
 4. dział spadku
 5. sprawy o ustalenie nieważności testamentu
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE
 1. sprawy o rozwód
 2. sprawy o separację
 3. sprawy o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa
 4. sprawy o unieważnienie małżeństwa
 5. podział majątku wspólnego małżonków
 6. sprawy o alimenty
 7. ustalenie ojcostwa
 8. zaprzeczenie ojcostwa
 9. sprawy związane ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej
 10. przysposobienie
 11. ustalenie kontaktów z dzieckiem
PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE
 1. umowy o przeniesienia autorskich praw majątkowych (umowy licencyjne)
 2. umowy o korzystanie z utworu (umowy licencyjne)
 3. ochrona autorskich praw osobistych
 4. ochrona autorskich praw majątkowych
 5. ochrona wizerunku

Kancelaria
Adwokat Lidia Ignatowska

Lidia Ignatowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim.  Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi, zdobywając doświadczenie zawodowe w renomowanych kancelariach adwokackich pod okiem uznanych mentorów. W grudniu 2005 r. złożyła zawodowy egzamin adwokacki, a wpis na listę adwokatów uzyskała w styczniu 2006 r.  Praktykę zawodową rozpoczęła w Łodzi i Warszawie. W 2009 r. siedziba kancelarii została przeniesiona do Gdyni.

Nowa siedziba Kancelarii mieści się w budynku położonym w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Jaśkowa Dolina 29 lok. 26. Do dyspozycji Klientów pozostaje prywatny parking przy budynku (wjazd od ul. Stanisława Pawłowskiego).  Usytuowanie Kancelarii zapewnia Klientom całkowitą dyskrecję.